U

Binnenmilieu (schimmel/stank)

Onderzoek en analyse van het binnenmilieu

Gezondheidsklachten van medewerkers?
De binnenlucht die we dagelijks inademen heeft een grote invloed op ons functioneren, met name bij scholen en kantoren hebben leerlingen en medewerkers diverse gezondheidsklachten zoals hoofpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Om te onderzoeken of er een relatie is tussen de gezondheidsklachten en het binnenklimaat in het pand voeren wij diverse onderzoeken uit. Zodat de volgende stap gezet kan worden naar een gezonder binnenklimaat met hogere productiviteit en meer tevreden medewerkers.

Schimmel en stank in de woning?
Nagenoeg elke verhuurder krijgt er mee te maken, huurders die klagen over schimmel en stank in de woning. Huurders krijgen op hun beurt vaak te horen dat ze beter moeten ventileren, maar over het algemeen is deze oplossing niet afdoende en wordt dit niet geaccepteerd door de huurder. Dit kan een lange (en soms juridische) strijd tot gevolg hebben. Schimmelvorming ontstaat vaak door een combinatie van factoren. Wij voeren een onafhankelijk onderzoek uit om de oorzaken van de schimmelvorming te achterhalen. Welke onderzoeken wij kunnen uitvoeren?

  • Binnenklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunt en Co2)
  • Thermografisch onderzoek en vochtmetingen
  •  Beoordeling/metingen ventilatie-installatie
  • VOS-metingen. Meting van mate van aanwezigheid van vluchtige organische stoffen. Dit zijn stoffen die makkelijk verdampen, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen.
  • Fijnstofmetingen. Fijnstof zijn zwevende deeltjes in de lucht die ontstaan door verbrandingsprocessen, bijvoorbeeld door houtkachels, allesbranders, open haarden en uitlaatgassen.

Na het onderzoek op locatie en de analyse van de meetgegevens worden de gegevens verwerkt in een heldere rapportage met concrete aanbevelingen.

Lees meer

Specialistisch lekkage onderzoek

Lekkage onderzoek met behulp van de nieuwste technieken.

BOUWenKUNDIG is gespecialiseerd in het uitvoeren van vocht– en/of lekkage onderzoeken in de bouwkundige ‘schil’ van uw woning of pand.

“De vochtschade bestaat al jaren, niemand weet waar het vandaan komt en iedere ‘expert’ heeft een andere mening.” Dit krijgen wij regelmatig te horen en in veel gevallen zijn er al diverse mensen langs geweest om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Vaak zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd zonder de echte oorzaak te achterhalen, dus veel kosten gemaakt en het probleem is er nog steeds.

Met behulp van onze meetinstrumenten en meetmethoden (‘meten is weten’) kunnen wij in de meeste gevallen de oorzaak van de lekkage aantonen. Hoe wij dit doen?

 

Onderzoek en analyse

Om inzicht te kunnen verkrijgen in de oorzaak van de vochtschades worden diverse onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn afgestemd op de situatie ter plaatse. Een onderzoek bestaat uit het afnemen van een verklaring van de betrokken personen, visuele inspectie rond het schadebeeld, het verrichten van vochtmetingen en het uitvoeren van een thermografisch onderzoek, daarnaast worden er projectafhankelijke onderzoeken uitgevoerd zoals endoscopisch onderzoek (bijvoorbeeld in de spouwmuur), rookproeven (bijvoorbeeld onder de dakbedekkingen) en /of wordt ter plaatse op verdachte detailleringen kleurstoffen aangebracht.

Na het onderzoek op locatie en de analyse van de meetgegevens worden de gegevens verwerkt in een heldere rapportage en kan aan het herstel worden begonnen.

Mogelijke lekkage-onderzoeken

Specialistisch lekkage-onderzoek is maatwerk. Per project wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan kunnen wij pas vormgeven na een beoordeling van het object en de schade.

Voorbeelden van (bouwkundige) lekkages die wij voor u kunnen onderzoeken:

Optrekkend vocht (grondwaterstanden)

Kelderlekkages

Gevellekkages (metselwerk, houtskeletbouw, pui constructies en kozijnen)

Dak lekkages (platte daken, hellende daken, groendaken)

Lees meer

Thermografisch onderzoek

Zichtbaar maken van thermische kwaliteit

Met thermografie is het mogelijk om wat voor het oog niet zichtbaar is, toch zichtbaar te maken. Met een thermo-grafische camera kunnen de kleinste temperatuurverschillen in kaart worden gebracht. Daarmee wordt de thermische kwaliteit van bijvoorbeeld een gevel- of dakconstructie, inclusief eventuele warmtelekken (koudebruggen) inzichtelijk.

Thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd door een thermograaf:

IBS Building thermography, ISO 9001; certificaatnummer 140100-006 (European)

[

Renovatie en groot onderhoud

Nulmeting voor renovatie en groot onderhoud.

Bouwkundige inspecties voor projectvoorbereiding met betrekking tot groot onderhoud- en renovatieprojecten. Hierbij wordt de bestaande situatie in kaart gebracht (de zogenaamde ‘nulmeting’) en de mogelijke verbeteringen, zowel energetisch- als woontechnisch vastgelegd. Daarnaast kan BOUWenKUNDIG een kostenraming en technische omschrijving voor u verzorgen.  

a

Inspecties | NEN 2767 | MJOP

NEN 2767 inspecties, conditiemetingen en MJOP

Wij verzorgen NEN 2767 inspecties en conditiemetingen. Naast deze inspecties kunt u ook aankloppen bij BOUWenKUNDIG voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Een MJOP is een lange-termijn-planning voor de uitvoering en kosten van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen en terreinen.

Met een MJOP krijgt u een duidelijk inzicht in de werkzaamheden die de komende jaren aan het gebouw moeten plaatsvinden om de kwaliteit te behouden en/of te verbeteren. Daarnaast voorkomt een MJOP hoge en onverwachte kosten.

i

Schaderapportages

Wij bieden diverse schaderapportages.

Expertise belendingsrapportage
Indien er (ver)bouwwerkzaamheden in uw omgeving (gaan) plaatsvinden kunt u via BOUWenKUNDIG een belendingsrapportage aanvragen. Er wordt een bouwkundige opname van het exterieur en interieur van uw pand/object gemaakt. U kunt deze rapportage voor-en/of na de werkzaamheden laten opstellen.

De waargenomen gebreken (bijvoorbeeld scheuren in muren) worden in het kort omschreven onder vermelding van locatie, aard, omvang en, indien nodig, ondersteund door beeldmateriaal.

U kunt dit belendingrapport gebruiken om eventuele ontstane schade tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden, te verhalen op de veroorzaker. U kunt zich voorstellen dat, indien u ook een belendingsrapportage voor de start van de werkzaamheden heeft laten opstellen, u sterker staat in uw procedure.

Lees meer

Expertise bevingsschade
Wij hebben ruime ervaring in het beoordelen van bevingsschade die aan uw woning/bedrijfspand is ontstaan door de gaswinning van de NAM. We kunnen u in de schadeprocedure adviseren.

Bouwtechnische (schade)rapportage
Wij inspecteren bouwkundige schade die ontstaan kan zijn door werkzaamheden in uw omgeving. De geconstateerde gebreken (schades) worden vastgelegd in een rapportage.

Contact opnemen...

Algemeen, met Menno of met Reinier?
Kies hier
Visit Us On Linkedin