Project-en bouwbegeleiding

Voor particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, detacheringsbureaus, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en gemeenten.

Deskundig toezicht en advies bij nieuwbouw-sloop- en renovatieprojecten van huur/koop woningen en bedrijfspanden. Ook het voorzitten van bouwvergaderingen, evaluatie van projecten en het geven van voorlichtingssessies kunt u aan ons overlaten. Wij zijn volwaardig gesprekspartner voor de directie, (onder)aannemers en betrokken bewoners (bij woningverbeteringen en renovaties).

Heeft u plannen voor een verbouwing of heeft u een kavel voor nieuwbouw? Een goede voorbereiding bij nieuwbouw of verbouwen is cruciaal. Op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden realiseert u zich pas hoeveel erbij komt kijken. BOUWenKUNDIG is uw (sparring)partner in het voortraject en tijdens de (ver)bouw.

Wat kunnen we voor u betekenen in een voortraject en tijdens de (ver)bouw

Voortraject: adviseren en/of uitvoering van:

 • ontwerp van nieuw- en verbouw (aansturing)
 • bouwkundige tekeningen inclusief bestek (aansturing)
 • constructieberekeningen (aansturing)
 • bouwkostenraming
 • bouwaanvraag met
 • omgevingsvergunning
 • technische werkomschrijvingen
 • veiligheid- en gezondheidsplannen (ontwerpfase)
 • aanbesteding

Tijdens de (ver)bouw:

 • Uitvoeren van tussentijdse controles op de voortgang van de (ver)bouw en afspraken om het vooraf afgesproken eindresultaat te borgen.
 • Handhaving
 • Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht voor het handhaven (controleren) van de afgegeven omgevingsvergunningen. Dit geldt ook voor controle op brandpreventieve regels en opvolging van brandpreventieve adviezen.

Lees meer

Begeleiding VVE's

Planning, begeleiding en toezicht bij onderhoud gebouwcondities voor VVE’s (Vereniging Van Eigenaren).

Een Vereniging Van Eigenaren heeft als doel het optimaliseren van het onderhoud van het gebouw en te besparen op onderhoudskosten voor alle eigenaren. In de praktijk is dit lastig te realiseren, vaak heeft u, als uitvoerend lid van de vereniging, geen bouwtechnische achtergrond en bent u vaak genoodzaakt deze werkzaamheden naast uw reguliere werk te moeten uitvoeren.

BOUWenKUNDIG geeft u inzicht in de staat van onderhoud en maakt, na overleg met de VVE, een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP). Dit plan vormt de basis voor een strategisch en planmatig onderhoud van het gebouw. Op elk gewenst moment in het proces kan BOUWenKUNDIG instappen en maatwerk leveren, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Wat is de toegevoegde waarde van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor een Vereniging Van Eigenaren?

 • Het besparen op de post onderhoud en het optimaliseren het onderhoud aan uw gebouw.
 • Vooraf heldere en duidelijke afspraken te maken om lastige communicatie tussen de verschillende onderhoudspartijen te voorkomen.
 • Het aanvragen van offertes, beoordelen ingekomen offertes op meerdere aspecten als basis voor een gedetailleerd inkoopvoorstel.
 • Zorg dragen voor de correcte oplevering, conform afspraak en volgens plan.
 • Indien nodig specialisten inschakelen om tot een afgewogen onderhoudsadvies te komen.
 • Beslissingen over onderhoud op basis van feiten.
 • Nette uitstaling en waardevast onroerend goed door tijdig onderhoud.
 • Voorkomen van gevolgschades door te laat- en achterstallig onderhoud.
 • Kwalitatief onderhoud met juiste details en zorgvuldige materiaal keuzes.
 • Inzicht in totale onderhoudskosten op middel- en langere termijn.

Maatwerk betekent ook dat de VVE kan kiezen voor deelopdrachten. U kunt dan denken aan:

 • Advisering onderhoudswerk.
 • Opstellen meerjaren-onderhoudsplan (MJOP).
 • Begeleiding onderhoudswerk.
 • Toezicht onderhoudswerk.
 • Bemiddeling voor specialistische werkzaamheden (bijvoorbeeld: constructieberekening, financiële boekhouding).

Lees meer

STABU bestek • technische omschrijving

De basis voor Renovatie | Groot onderhoud | Nieuwbouw

Om een duurzaam pand te realiseren en/of te onderhouden is het van belang om goede materialen te gebruiken en te omschrijven. Een technische omschrijving/STABU bestek is een omschrijving van het werk, de te gebruiken materialen met hun specificaties en verwerkingsmethoden. Naast de technische bepalingen worden er ook juridische zaken omschreven, zoals garantievoorwaarden en hoe om te gaan met meer- en minderwerk. Als basis voor de juridische zaken wordt de Uniforme Administratie Voorwaarden (UAV 2012) gehanteerd.

BOUWenKUNDIG verzorgt technische werkomschrijvingen/STABU bestekken voor renovatie-en nieuwbouwprojecten.

Omdat niet alle zaken kunnen worden omschreven in een technische omschrijving/STABU bestek, maken we gebruik van tekeningen, kleur– en materiaalstaten en diverse andere bijlagen, zoals een EPC- en constructieberekening. Om meerwerk en/of onenigheid te voorkomen is het cruciaal dat deze documenten goed op elkaar worden afgestemd.

Een belangrijke rol in dit proces is voor de opdrachtgever, architect en overige adviseurs door het duidelijk en concreet aangeven welke zaken zij vastgelegd willen hebben. Dit maakt dat de opdrachtgever de beoogde kwaliteit krijgt en de architect zijn/haar beoogde resultaat.

Lees meer

 

Bouwkostenramingen

Kosten bij Renovatie | Groot onderhoud | Nieuwbouw

Wij verzorgen bouwkostenramingen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en/of groot- onderhoud projecten. In elke fase van het proces. Hoe verder het proces vordert, hoe gedetailleerder de begrotingen kunnen worden uitgewerkt.

Wanneer er genoeg budget is, is het allemaal niet zo ingewikkeld, echter er is vaak een spanningsveld tussen het budget en de wensen. Het budget is altijd taakstellend, waarbij het de uitdaging is voor BOUWenKUNDIG om binnen het gestelde budget het maximale resultaat te bereiken.

Welke begrotingen en/of kostenramingen kunnen wij voor u verzorgen?

U schakelt BOUWenKUNDIG in voor deze onderwerpen:

 • bouwkostenramingen (in alle fasen van het ontwerpproces)
 • directiebegrotingen
 • screening kostenramingen aannemers
 • project- en bouwkostenbewaking

Lees meer

Daglicht-en ventilatieberekening

Voldoet uw project aan de daglicht-en ventilatie eisen?

Het bouwbesluit stelt eisen aan de minimale hoeveelheid daglicht en ventilatie dat in een verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamers, keuken, kantoren e.d.) moet binnenkomen. Bij een daglichtberekening wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals afmeting van het glas, afmeting verblijfsruimte, de aanwezige belemmeringen en eventuele overstekken (zoals bijvoorbeeld een balkon).

Voor een gestructureerd ontwerpproces is een eerste daglichtberekening raadzaam voor het voorlopig ontwerp (VO) en deze definitief te maken ten behoeve van de bouwaanvraag.

Bij een ventilatieberekening wordt een balans gezocht tussen de hoeveelheid lucht dat moet worden toegevoerd en afgevoerd. Hoe de toe- en afvoer wordt geregeld is afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem bij de EPC-berekening.

EPC berekeningen

De EnergiePrestatieCoëfficiënt

Het bouwbesluit stelt eisen aan de minimale hoeveelheid daglicht en ventilatie dat in een verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamers, keuken, kantoren e.d.) moet binnenkomen. Bij een daglichtberekening wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals afmeting van het glas, afmeting verblijfsruimte, de aanwezige belemmeringen en eventuele overstekken (zoals bijvoorbeeld een balkon).

Voor een gestructureerd ontwerpproces is een eerste daglichtberekening raadzaam voor het voorlopig ontwerp (VO) en deze definitief te maken ten behoeve van de bouwaanvraag.

Bij een ventilatieberekening wordt een balans gezocht tussen de hoeveelheid lucht dat moet worden toegevoerd en afgevoerd. Hoe de toe- en afvoer wordt geregeld is afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem bij de EPC-berekening.

Contact opnemen...

Algemeen, met Menno of met Reinier?
Kies hier
Visit Us On Linkedin